Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

pragnienia
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaschulz23 schulz23
pragnienia
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viaschulz23 schulz23
pragnienia
pragnienia
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viagabunia gabunia
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viawrazliwa wrazliwa
pragnienia
4222 f6eb 500
pragnienia
8035 9fea 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

June 28 2017

2598 a77a
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viababazmiesnego babazmiesnego
6652 b760

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viaszarakoszula szarakoszula
pragnienia
pragnienia

June 26 2017

pragnienia
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viaszarakoszula szarakoszula
pragnienia
5470 c776 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
pragnienia
1460 8890 500
Reposted fromhagis hagis viainspirations inspirations
pragnienia
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viainspirations inspirations
pragnienia
8294 f94b 500
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viainspirations inspirations

June 25 2017

pragnienia

June 24 2017

pragnienia
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viaplugss plugss
pragnienia
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl