Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

pragnienia

June 24 2017

pragnienia
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viaplugss plugss
pragnienia
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
pragnienia
9241 aab2
Reposted fromdozylnie dozylnie viatoniewszystko toniewszystko
pragnienia
8511 712d 500
pragnienia
pragnienia
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko
pragnienia
7030 4af4
Reposted fromnaasty naasty viatoniewszystko toniewszystko
pragnienia
pragnienia
4780 6623
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
pragnienia
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viaszarakoszula szarakoszula

June 23 2017

6623 6fc9 500
pragnienia
7096 01f9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
pragnienia
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula
pragnienia
1697 eb7c 500
pragnienia
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."

June 21 2017

pragnienia
5646 8ed8
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
pragnienia
Czemu się budzę o czwartej nad ranem
I włosy Twoje próbuję ugłaskać
Lecz nigdzie nie ma Twoich włosów
Jest tylko blada nocna lampka...
— Stare Dobre Małżeństwo
pragnienia
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
pragnienia
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl