Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

pragnienia
9297 0a22 500
Reposted fromdossya dossya viaszarakoszula szarakoszula

December 05 2017

pragnienia
7714 b959
Reposted frommoai moai viaowieczka owieczka
pragnienia
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaLaColie LaColie
pragnienia
7671 5e44 500
Reposted fromtfu tfu viaLaColie LaColie
pragnienia
pragnienia
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi

December 04 2017

pragnienia
6021 dc74
Reposted fromczajnikq czajnikq viainspirations inspirations
pragnienia
3432 4832
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations

November 18 2017

pragnienia
0123 3058 500
Reposted fromsavatage savatage viainspirations inspirations
pragnienia
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
pragnienia
0125 91b4 500
Reposted fromsavatage savatage viainspirations inspirations
pragnienia
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viainspirations inspirations
pragnienia

November 13 2017

pragnienia

November 10 2017

pragnienia

pedromgabriel: Albufeira, Algarve, Portugal

pragnienia
4375 a2c1 500
Praia do Barranco, Portugal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl