Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2018

pragnienia
4545 f14e 500
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaxannabelle xannabelle
pragnienia
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaimpressive impressive
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous vianiiks niiks
pragnienia
Wyobrażam sobie, że gdy Ona umiera, my już tam wszyscy na Nią czekamy. W jasnym, słonecznym pokoju, stoimy w radosnym napięciu. Dziadek trzyma kwiaty. "Jesteś wreszcie..." Chcę wierzyć, że śmierć jest jak przejście z pokoju do pokoju. Uczepiłam się tej wizji i bardzo mnie koi. Moje noce nie mijają już samoistnie
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viaimpressive impressive
pragnienia

November 04 2018

pragnienia
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viainspirations inspirations
pragnienia
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
pragnienia
4634 1fa2 500
Reposted fromzciach zciach viaszarakoszula szarakoszula

October 19 2018

pragnienia
Dbaj o przyjaciół. Jeśli masz 20 kilka lat, rozejrzyj się dookoła siebie i zobaczysz tam osoby, które mogą ci towarzyszyć przez resztę życia. Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich wyjazdów zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla.
— pokolenie ikea
pragnienia
4048 f0e4
Reposted frompesy pesy vianieobecnosc nieobecnosc
pragnienia
5005 8dab 500
Reposted frompulperybka pulperybka viapiehus piehus
pragnienia
8787 2325
Reposted fromrubinek rubinek viapiehus piehus
pragnienia
pragnienia
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu. Nie liczą się ładne dziewczyny, nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać, to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you vianieobecnosc nieobecnosc
pragnienia
2867 4c34
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viablackdrama blackdrama
pragnienia
7371 5faa 500
pragnienia
7370 01bb 500
pragnienia
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimpressive impressive
pragnienia
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viaavooid avooid
pragnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl