Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

pragnienia
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viainspirations inspirations
3857 2d15 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viainspirations inspirations

May 05 2018

pragnienia
Ludzie siadają ze swoimi przyjaciółmi. Jedno wino, drugie, trzecie i zaczynają obrabiać dupę swoim partnerom. Nie rób tego. Nie mów źle o swojej kobiecie. Nie mów źle o swoim mężczyźnie publicznie. Masz coś mu do przekazania? To powiedz to jemu. Jej. Bezpośrednio. Obrabianie dupy osoby, która jest ci ponoć najbliższa na świecie to nie tylko brak szacunku wobec niej, ale i brak szacunku wobec siebie. Bo w końcu ty ją/jego wybrałaś.
— Piotr C. /pokoleniekea.com
Reposted fromaskman askman viailoveyou iloveyou
pragnienia
4236 9ca4
Reposted frompunisher punisher viatobecontinued tobecontinued
pragnienia
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
Reposted fromorchis orchis viatobecontinued tobecontinued
pragnienia

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viamrrru mrrru
pragnienia
0658 e92a 500
Reposted fromratek ratek viakotfica kotfica
3336 c2df
Reposted fromtiffed tiffed viajointskurwysyn jointskurwysyn
pragnienia
Reposted frompuzzle puzzle viapikkumyy pikkumyy
pragnienia
pragnienia
7692 3842 500
thechive.com
Reposted frombiru biru viainspirations inspirations
pragnienia
1376 bb82 500
Reposted fromslodziak slodziak viainspirations inspirations
pragnienia
8444 e56a
Reposted fromonlyman onlyman viaimpressive impressive
pragnienia
Reposted fromtowo85 towo85 viaimpressive impressive
pragnienia
7056 28c2 500
Reposted fromxawery xawery viaimpressive impressive
pragnienia
4887 c6be 500
Reposted frompiehus piehus viainspirations inspirations
pragnienia
1375 e2b6 500
Reposted fromslodziak slodziak viainspirations inspirations
pragnienia
3953 057a 500
pragnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl