Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2019

pragnienia
Chcesz wiedzieć, jak wygląda moje poczucie bezpieczeństwa, to ci powiem. Według mnie to jest tak: człowiek jest absolutnie samotny. Wszystko inne jest złudzeniem. Pamiętaj o tym. I postępuj zgodnie z tym. Nie spodziewaj się niczego oprócz zła. Jeśli zdarzy się coś przyjemnego — tym lepiej. I niech ci się nie wydaje, że możesz przełamać tę samotność. To jest samotność totalna. Możesz snuć legendy o poczuciu więzi na różnych płaszczyznach, ale mimo wszystko będą to tylko legendy, o religii, polityce, miłości, sztuce i tak dalej. Samotność jest zawsze totalna. Może się zdarzyć, że pewnego dnia będziesz miała wrażenie istotnej więzi. Ale zdawaj sobie sprawę, że to jest złudzenie. Nie będziesz rozczarowana, kiedy wszystko wróci do dawnego porządku. Trzeba żyć ze świadomością, że samotność jest absolutna. Wtedy człowiek przestaje się skarżyć, przestaje narzekać. Dopiero wtedy uzyskuje poczucie bezpieczeństwa i uczy się akceptować ten absurd z pewną satysfakcją. Nie chcę przez to powiedzieć, że należy czekać z założonymi rękami. Wydaje mi się, że należy robić swoje, jak tylko można najlepiej. A to z tej przyczyny, że człowiek lepiej się czuje, dając z siebie wszystko, aniżeli rezygnując.
— Ingmar Bergman "Sceny z życia małżeńskiego"
Reposted fromPoranny Poranny
pragnienia
1271 2f1c 500
pragnienia
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viatobecontinued tobecontinued
pragnienia
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
pragnienia
9345 d8be 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLuukka Luukka
pragnienia
9125 e5ce 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLuukka Luukka
pragnienia

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viaLuukka Luukka
pragnienia
Reposted fromnaich naich viaLuukka Luukka
pragnienia
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaLuukka Luukka
0174 c929 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamononok mononok
pragnienia
Niech umrze setka osób, tysiąc, nawet i milion, a człowiek wzruszy tylko ramionami i powie, że tak już jest. Ale gdy zginie ktoś ważny dla ciebie, wszechświat zaczyna się sypać i kruszyć jak zbudowany z piasku zamek. Ziarenko po ziarenku, kawałek po kawałku, wszystkie smukłe wieże, krużganki, wyprofilowane ściany i mosty lecą w dół, by upaść i zlać się ze sobą w bezsensownym chaosie. 
— Jacek Kloss
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaparrtyzant parrtyzant
pragnienia
1212 057b
Reposted fromursa-major ursa-major viatobecontinued tobecontinued
pragnienia
4120 f0a4
pragnienia
"Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów"
— S. Cielińska
pragnienia
9872 8a36 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaPoranny Poranny

January 07 2019

0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viahavingdreams havingdreams
pragnienia
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromhelven helven vianieobecnosc nieobecnosc

January 06 2019

pragnienia
Wyobrażam sobie, że gdy Ona umiera, my już tam wszyscy na Nią czekamy. W jasnym, słonecznym pokoju, stoimy w radosnym napięciu. Dziadek trzyma kwiaty. "Jesteś wreszcie..." Chcę wierzyć, że śmierć jest jak przejście z pokoju do pokoju. Uczepiłam się tej wizji i bardzo mnie koi. Moje noce nie mijają już samoistnie
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viaimpressive impressive
pragnienia
8316 6606 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaavooid avooid
pragnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl