Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

pragnienia
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaszarakoszula szarakoszula
pragnienia
7044 4a89
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
pragnienia
5720 f4e6 500
Reposted fromzciach zciach viaszarakoszula szarakoszula

July 12 2018

pragnienia
9177 32e7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
pragnienia
3350 df55
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
pragnienia
8045 56c4 500
Reposted fromseaweed seaweed vianoticeable noticeable
pragnienia
4487 4223 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viacharlotte99 charlotte99
pragnienia
9999 f280
Reposted fromRowena Rowena viacharlotte99 charlotte99
pragnienia
pragnienia
pragnienia
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viacharlotte99 charlotte99
pragnienia

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viaimpressive impressive
pragnienia
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
pragnienia

July 08 2018

pragnienia
pragnienia
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
pragnienia
pragnienia
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaowieczka owieczka
pragnienia
9978 36fb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaowieczka owieczka
pragnienia
8657 00eb 500
Reposted fromtfu tfu viawerkacholerka werkacholerka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl