Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2016

pragnienia
21:47
3577 c12d 500
Reposted frompiehus piehus viabakteryja bakteryja
pragnienia
08:39

November 29 2016

pragnienia
20:20
Zmieniałam w życiu wiele razy poglądy na wszystko; na politykę, na miłość też. I niech nikt mi nie mówi, że nie mamy do tego prawa. Chodzi nie o to, jak często zmieniamy poglądy, tylko z powodu jakich doświadczeń. Wokół nas przecież nieustannie zmienia się świat - zmieniają się czasy i my się w nich zmieniamy. Ja dzisiejsza naprawdę nie jestem tą wczorajszą i nawet jej sobie dobrze nie przypominam.
— Roma Ligocka
Reposted fromIriss Iriss vianadziejenadaremne nadziejenadaremne

November 18 2016

pragnienia
17:51
3651 7b54
o gurwa
Reposted fromkelu kelu viadzony dzony
pragnienia
17:51
3651 7b54
o gurwa
Reposted fromkelu kelu viadzony dzony

November 17 2016

pragnienia
07:50
3541 4cdc
Reposted fromBalladyna Balladyna viapandpand pandpand
pragnienia
07:49
pragnienia
07:49
7867 85b3 500
Reposted fromdudku dudku viatosiaa tosiaa
pragnienia
07:49
7353 2a1e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatosiaa tosiaa
pragnienia
07:41
7134 8dd3 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaimpressive impressive

November 13 2016

pragnienia
14:06
Reposted fromotters otters viaAmericanlover Americanlover

November 10 2016

pragnienia
23:43
Ludzie marnują czas. Przepijają czas. Przesypiają. Kłócą się, rwą sobie włosy z głów, wbijają sztylety. W plecy albo za plecami. Myślą, że to tak można. Trwać w niewygodnych butach i w złości. Ludzie marnują czas. Na syfy i na kłótnie. Na czekanie. Na milczenie. Na złą miłość. Nie do twarzy im w takich szalikach. Ludzie marnują czas. “A jeszcze poczekam, nie odezwę się, zamknę się, uwolnię, zesram się”. Myślą sobie, że może jutro, za dwa tygodnie, za miesiąc, rok, za dziesięć lat. Zapominają, że tak łatwo można przegapić wszystko.
— Takie listopady.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaxvou xvou
pragnienia
23:41
pragnienia
23:41
0211 25a9 500

November 08 2016

pragnienia
23:09
Ogólnie to chyba chodzi o to, że po prostu boje się momentu, w którym stwierdzisz, że jestem taka nieidealna, że mam tyle wad, niedoskonałości, cechy które Cie denerwują. Że bez make up'u wyglądam brzydko i właściwie to niczym nie powalam. Że dookoła jest tyle świetnych, mądrych, ambitnych i do tego pięknych, seksownych dziewczyn, które pewnie mógłbyś mieć. Że po prostu zawsze będzie ktoś lepszy, ładniejszy, mądrzejszy, ciekawszy, seksowniejszy, zgrabniejszy. A ja zupełnie nie mam sił ani predyspozycji żeby z tym/nimi walczyć.

— anonnymus
Reposted fromheart2heart heart2heart viaessperer essperer
pragnienia
23:07
Czasami ludzie się męczą. Ludźmi. Relacjami. Światem. Czasami zmęczy nas praca, innym razem wejście po schodach na któreśtam piętro. Zmęczy nas to, jak ktoś pija herbatę – że w ciągu dwóch łyków zdąży opuścić kubek stukając o drewniany stolik, by zaraz go podnieść, napić się i znów odstawić. Męczy nas czyjaś perspektywa tak bardzo różna od tej naszej. Ja nazywam to często zmęczeniem tematu. Nie chcę. Po prostu czasami tracę ochotę na jakąkolwiek rozmowę, starania. Chcę być tylko pod kocem, tylko ze sobą.
pragnienia
23:06
Jestem jedną z tych, którzy wciąż wszystkiego się boją. Boję się opinii innych, boję, że nigdy nie będę wystarczająco dobra. Czasem myślę sobie o tym w ilu miejscach mogłabym być, ile rzeczy jeszcze zrobić a ilu nie zrobię tylko dlatego, że się boję. 
Reposted fromtereseek tereseek viaessperer essperer
pragnienia
23:05
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Volantification
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaExplorers Explorers
pragnienia
23:05
W moich żyłach płynie już tylko kawa i stres.
— potrzebuję snu
Reposted fromjustanothergirl justanothergirl viaxer xer
pragnienia
23:05

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl