Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

pragnienia
pragnienia

November 13 2019

pragnienia
Boję się tego, co do ciebie czuję. Boję się tak bardzo kochać. Jeśli pozwoliłabym sobie cię pokochać, to by mnie zniszczyło. Byłbyś tylko ty. Stale bym się bała, że możesz się rozmyślić. A gdyby tak się stało, umarłabym.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaZoonk11 Zoonk11
pragnienia
0046 379a
Reposted fromslodziak slodziak viaZoonk11 Zoonk11
pragnienia
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
pragnienia
4738 b5a3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra
pragnienia
0914 a52a 500
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
pragnienia
5503 abb3 500
Reposted fromhagis hagis viasatyra satyra
pragnienia
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
pragnienia
4880 b7d4 500
Reposted frommoai moai viasatyra satyra
pragnienia
Powinnam napierać mocniej, próbować się przebić przez ten mur, jakim się otoczył? Intuicyjnie czułam, że nic to nie da. Że nie zdołam go powstrzymać. Że to nie jest coś, co można przegadać. I nie chciałam ostatecznie wyprowadzić go z równowagi. Więc postanowiłam dać mu czas i przestrzeń, aby się z tym wszystkim sam uporał. Serce podpowiadało mi, że muszę pozwolić mu odejść. I tak też zrobiłam.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowane serce"
pragnienia
2677 e360 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
pragnienia
pragnienia
2668 3d41 500
mirror
Reposted fromstonerr stonerr viaAmericanlover Americanlover

November 09 2019

pragnienia
Zastanawialiście się kiedyś nad wszystkimi wieczorami waszego życia, których nie potraficie sobie przypomnieć?
Tak prozaicznymi, że mózg nie zadał sobie trudu, by je zarejestrować. Setki, może tysiące wieczorów rozpoczęło się i zakończyło, nie pozostawiając żadnego śladu w pamięci. Czy to was nie przeraża? A co, jeśli wasz umysł zapamiętuje te niewłaściwe wieczory?
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
pragnienia
5410 cb46 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula

November 07 2019

pragnienia
2373 b971 500
Magdalena Boczarska w magazynie "Twój Styl", listopad 2018
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahesiamela hesiamela

November 04 2019

pragnienia
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viatouchthesky touchthesky
pragnienia
8403 5b2f
Reposted fromscorpix scorpix viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl