Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

pragnienia
2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont viailoveyou iloveyou
pragnienia
pragnienia
6944 91fb 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaLaColie LaColie
pragnienia
3652 d372 500
Reposted fromtfu tfu viashampain shampain
pragnienia
0308 acf8 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viashampain shampain
pragnienia
Gdy u kresu naszych dni staniemy przed Bogiem, żeby osądził nasze życie, Bóg zapyta: "Gdzie twoje rany?". Zbyt wielu z nas odpowie: "Nie mamy żadnych ran". A wtedy Bóg zapyta: "Więc nie znalazłeś nic, o co warto było walczyć?".
— Regina Brett - "Jesteś cudem"
pragnienia

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
pragnienia
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaIriss Iriss
pragnienia
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
8991 0ce4 500
8823 f317 500
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viaoutoflove outoflove

September 15 2017

pragnienia
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
pragnienia

September 05 2017

pragnienia
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viatulipanowa tulipanowa
7150 61e6 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaadhara adhara
pragnienia
6646 cb9d 500
Reposted fromDer-Keller Der-Keller viaadhara adhara
pragnienia
5211 183c
9957 61d6 500

September 04 2017

pragnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl