Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

pragnienia
8970 9bf0 500
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
pragnienia
pragnienia
Reposted fromshakeme shakeme viaphilomath philomath
pragnienia
9970 f42f 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viasatyra satyra
pragnienia
pragnienia
Far and Away
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viazoozia zoozia
pragnienia
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viazoozia zoozia
pragnienia
tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o1_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o5_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o7_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o6_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o2_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o4_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o3_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o8_500

Lake Urmia, Iran - August 2016 (via The Daily Persian)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaphilomath philomath
pragnienia
7986 2bf6 500
Reposted frommangoe mangoe viaapatia apatia
5277 8f06

“You’re in an orchestra? What do you play?”
“Mjölnir.”

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viaapatia apatia
pragnienia
Mała, pozwól odejść temu, który odzywa się raz na jakiś czas. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który musi usłyszeć cię codziennie, żeby nie zwariować. 
Pozwól odejść temu, który nie ma ci nic do powiedzenia. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który chce ci opowiedzieć każdy swój dzień.
Pozwól odejść temu, który ucieka od problemów. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który każdy konflikt chce rozwiązać, bo relacja z tobą jest dla niego zbyt ważna, by ryzykować jej utratę.
Pozwól odejść temu, który szuka spojrzeń innych kobiet. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który nie może oderwać od ciebie wzroku. 
Pozwól odejść temu, który już dawno pozwolił odejść tobie. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który zrobi wszystko, by cię zatrzymać.
Pozwól odejść ze swojego życia temu, który nie potrafi cię kochać. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, któremu łatwiej byłoby przestać oddychać, niż ciebie nie kochać.
— Listy do małej
Reposted fromjoannem joannem vianiebieskieoczy niebieskieoczy
pragnienia
6339 809f 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viazoozia zoozia
pragnienia
9476 e59a 500
Reposted fromoll oll vianiebieskieoczy niebieskieoczy
pragnienia
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viaphilomath philomath
pragnienia
9433 1bb9 500
pragnienia
Czuję, jak oddech który wstrzymywałam od lat, chce wydostać się na wolność.
Widzę, jak życie które trzymałam na wodzy, wymyka mi się z rąk.
Słyszę, jak pojedyncze komórki mojego ciała skandują moje imię. Wierzą we mnie. Kibicują mi. Chcą przetrwać. Chcą walczyć. Chcą wygrać.
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "Mam na imię Matylda. Udaję, że żyję."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
pragnienia
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
pragnienia
Reposted fromshakeme shakeme viainspirations inspirations
pragnienia
2355 10af 500
Reposted fromMtsen Mtsen viainspirations inspirations

July 17 2019

pragnienia
Nic nie przeraża głupiego mężczyzny bardziej niż kobieta, która umie czytać, pisać, myśleć i w dodatku ma odwagę pokazać kolana.
— Carlos Ruiz Zafón - "Labirynt duchów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl