Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

pragnienia

Zauważyłeś, i nie wiem czy to dlatego, że dorośliśmy, czy dlatego, ze to jest znak naszej ery i czasów - ze już nie ma "na zawsze"?

Pamiętasz jak się miało 18 - 20 lat, i się mówiło "chce być z Tobą na zawsze?" "BĘDĘ z Tobą na zawsze?" "NIGDY Cię nie zostawię?"

To było naiwne. 
To wcale nie miało się spełnić. 
Ale w tym konkretnym momencie osoba, która to mówiła, chciała być z Tobą na zawsze i w to wierzyła i Ty też chciałeś i wierzyłeś. 
Teraz już nie ma żadnych NA ZAWSZE i NIGDY

Teraz się mówi ostrożnie "wiesz, jeśli za 5 - 6 lat nadal będziemy razem", "wiesz, możemy zrobić takie i takie plany, bo MAM NADZIEJE, ze za parę lat nadal będziemy razem"

Wtedy przynajmniej wiedziałeś, że w tym danym momencie, oboje tego CHCECIE. Dziś - nie ma już nawet tego. 

Dziś jest zbyt wiele opcji, zbyt dużo ostrożności i każdy bierze coś tam pod uwagę ewentualnie. 

A ty kiedy ostatnio powiedziałeś komuś, ze go nigdy nie zostawisz? Że chcesz z kimś być już na zawsze?

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaimpressive impressive
pragnienia
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpressive impressive
pragnienia
pragnienia
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpressive impressive
pragnienia
7375 718e 500
pragnienia
2349 1704 500
Gjógv village, Faroe Islands

September 20 2018

pragnienia
5324 1890 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaphilomath philomath
pragnienia
pragnienia
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAmericanlover Americanlover
pragnienia
5312 3c7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
pragnienia
2227 7b09 500
.
pragnienia
4063 8591 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaAmericanlover Americanlover
pragnienia
pragnienia
pragnienia
pragnienia
pragnienia

September 19 2018

pragnienia
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
pragnienia
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
pragnienia
3452 23fa 500
Reposted fromZircon Zircon vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl